logo
Bắt đầu Nhận
Tín hiệu Miễn phí

CRV_BNB Phân tích Kỹ thuật

CRV/BNB

Đường Trung bình Động:

Buy () Sell ()

Tóm tắt:


Chỉ báo Kỹ thuật:

Buy () Sell ()

Điểm Xoay

January 23, 2022 at 10:26:18 PM GMT+0
TênS1S2S3PR1R2R3
Camarilla-------
Classic-------
DeMark's-------
Fibonacci-------
Woodie's-------
ClassicWoodie'sFibonacciCamarillaDeMark's
S1 - - - - -
S2 - - - - -
S3 - - - - -
P - - - - -
R1 - - - - -
R2 - - - - -
R3 - - - - -

Chỉ báo Kỹ thuật

1/23/22, 10:26 PM
TênGiá trị
Buy: Sell: Neutral:
Tóm tắt:

Đường Trung bình Động

January 23, 2022 at 10:26:18 PM GMT+0

Bắt đầu Nhận Tín hiệu Miễn phí

Trò chuyện Trực tiếp

10.040 người dùng đã đăng ký
550 người dùng đang trò chuyện

Bắt đầu Nhận Tín hiệu Miễn phí

Thắng 20.000 VIP Pip với Tài khoản VIP