logo
logo
Bắt đầu nhận
Tín hiệu miễn phí

UNDEFINED Phân tích kỹ thuật

UNDEFINED

Đường trung bình di chuyển:

Mua () Bán ()

Tóm tắt:


Các chỉ số kỹ thuật:

Mua () Bán ()

Điểm xoay

September 28, 2023 at 6:11:27 PM GMT+0
Tên

Chỉ số kỹ thuật

9/28/23, 6:11 PM
TênGiá trị
Buy: Sell: Neutral:
Tóm tắt:

Trung bình di chuyển

September 28, 2023 at 6:11:27 PM GMT+0

Bắt đầu nhận tín hiệu miễn phí

Chat trực tuyến

10,040 người dùng đã đăng ký
550 người dùng đang trò chuyện